Ocena merytoryczna

 

Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.


Do zakończenia aktualnego etapu pozostało

d. g.

Lista projektów

 

3000000

Kwota budżetu

95

Liczba projektów

18860350

Wartość złożonych projektów

628.68

Środki wykorzystane

Zadania osiedlowe, Osiedle Górne

 • 16

  POLE DO DISC GOLFA W PARKU PRZY ULICY CEGLANEJ

  Stworzenie kompletnego 18 dołkowego pola do Disc Golfa, z pełnym oznakowaniem, i bezpłatną wypożyczalnia dysków w postaci skrzynki w którym będą udostępnione dyski dla początkujących.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 17

  Pole do Disc Golfa w lesie komunalnym przy ulicy Adama Mickiewicza

  Opis miejsca realizacji projektu: Las Komunalny przy ulicy Adama Mickiewicza nr działki 2/9 i 2/10

  Stworzenie kompletnego 18 dołkowego pola do Disc Golfa, z pełnym oznakowaniem, i bezpłatną wypożyczalnia dysków.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 20

  Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Widokowego ul.Lotnicza 21-23-25.

  Opis miejsca realizacji projektu: działka nr 109 (obręb2)

  Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika dla pieszych do osiedla na którym znajdują się trzy bloki mieszkalne około 200 mieszkań.Kolejny blok będzie ukończony w połowie roku 2025.W tej chwili mieszkańcy poruszają się po dziurawej drodze bez chodnika i oświetlenia.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 21

  Oswietlenie drogi do Osiedla Widokowego .

  Opis miejsca realizacji projektu: działka nr 109 9(obręb 2)

  Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do Osiedla Widokowego tj.od pętli autobusowej przy ul.Lotniczej do bloków mieszkalnych przy ul.Lotniczej 21-23-25.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 23

  Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12

  Opis miejsca realizacji projektu: Modernizowany plac zabaw mieści się na terenie Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile, ul. Reja 11- Osiedle Górne

  Głównym założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile w taki sposób, aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym oraz dla dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi. Dzięki pozyskanym środkom powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać czas przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 36

  Remont chodnika przy ul. Żeromskiego

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Żeromskiego

  ul. Żeromskiego remont chodnika (od ul. Ceglanej do ul. Wyszyńskiego)

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 39

  Psi Park

  Opis miejsca realizacji projektu: Park przy ul. Ceglanej (róg ul. Bogusławskiego a ul.Reymonta, pomiędzy budynkami a lasem)

  Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów miejsca, gdzie psiaki mogą swobodnie się bawić oraz socjalizować a właściciele wymienić doświadczenia.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 42

  Przyszłość Dzieci w Naszych Rękach: Odnowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

  Opis miejsca realizacji projektu: Tereny przy Szkole Podstawowe nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile; Aleja Wojska Polskiego 45

  Projekt "Przyszłość Dzieci w Naszych Rękach" zakłada kompleksową rewitalizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. Planujemy demontaż istniejących urządzeń, ułożenie nowej nawierzchni z mat przerostowych oraz instalację naukowego placu zabaw. Naszym celem jest stworzenie atrakcyjnej, bezpiecznej i edukacyjnej przestrzeni rekreacyjnej, która będzie sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi dzieci i mieszkańców.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 46

  Wymiana ogrodzenia wokoło Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile ul. Kraszewskiego 2

  Opis miejsca realizacji projektu: Miejsce realizacji projektu znajduje się w Pile na osiedlu Górnym , ul Kraszewskiego 2 , nr działki 22/13. nr obrębu 19

  Wymiana skorodowanego i zniszczonego ogrodzenia i wymiana zniszczonych podmurówek wokół Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile ul, Kraszewskiego 2, celem podniesienia stopnia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz poprawy wizerunku zewnętrznego przedszkola.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 49

  Remont chodnika przy ulicy Cypriana Kamila Norwida po stronie domków od nr 2 do nr 8, od narożnika z ulicą Słowackiego do narożnika z ulicą Krasińskiego.

  Opis miejsca realizacji projektu: Ulica Cypriana Kamila Norwida po stronie domków nr 2 do nr 8, od narożnika z ulicą Słowackiego do narożnika z ulicą Krasińskiego.

  Projekt ma na celu remont nawierzchni chodnika przy ulicy Cypriana Kamila Norwida po stronie domków od nr 2 do nr 8.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 56

  Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – ul. Ceglana.

  Opis miejsca realizacji projektu: dz.1321 obręb 0019 gmina Piła,

  dz.1321 obręb 0019 gmina Piła, Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – ul. Ceglana, do tej pory rodzice i młodzież parkują na terenie zielonym, wiec zasadne jest wybudowanie dla szkoły parkingu.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 57

  wymiana chodnika wzdłuż muru Plac 8 Maja

  Opis miejsca realizacji projektu: dz. 367/3 obręb 0019

  Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej dla mieszkańców osiedla Górne, poprzez naprawę chodnika wzdłuż tzw. muru na Placu 8 Maja.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 61

  budowa parkingu przed szkola na ul.Ceglanej 4

  Opis miejsca realizacji projektu: działka przed szkołą przy ul. Ceglanej

  Cel projektu to miejsca parkingowe dla młodzieży uczeszczajace do ww. szkoły

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 73

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 84

  Remont chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła, ul. Grunwaldzka od ul. Medycznej do ul. Lotniczej

  Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania ul. Medycznej z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Grunwaldzką po stronie Przedszkola i Zakładu Ubezpieczeń UNIQA.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 85

  Plac zabaw przy ul. Salezjańskiej przy Kościele

  Plac zabaw przy ul. Salezjańskiej przy Kościele

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 87

  Remont chodnika przy ul. Medyczna 25-37A od strony wiat śmietnikowych

  Remont chodnika przy ul. Medyczna 25-37A od strony wiat śmietnikowych

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 88

  Przebudowa parkingu i wykonanie nawierzchni z polbruku dla ok. 25 miejsc parkingowych.

  Przebudowa parkingu i wykonanie nawierzchni z polbruku dla ok. 25 miejsc parkingowych.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 89

  Przebudowa parkingu i wykonanie nawierzchni z polbruku

  Przebudowa parkingu i wykonanie nawierzchni z polbruku

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 90

  Sięgacz od ul. Medyczna 35 - 37 - schodów prowadzących do ul. Chopina od strony Kopernika

  Sięgacz od ul. Medyczna 35 - 37 - schodów prowadzących do ul. Chopina od strony Kopernika

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 91

  Remont chodnika przy ul. Słowackiego od ul. Wyspiańskiego do ul. Żeromskiego

  Remont chodnika przy ul. Słowackiego od ul. Wyspiańskiego do ul. Żeromskiego

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 92

  Budowa oświetlenia (dwóch lamp ulicznych) drogi gminnej.

  Budowa oświetlenia (dwóch lamp ulicznych) drogi gminnej.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 99

  Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ZST w Pile (pilski „Mechanik”)

  Opis miejsca realizacji projektu: Teren przed ZST w Pile, ul. Ceglana 4

  Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ZST w Pile (pilski „Mechanik”)

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 101

  Rozbudowa placu zabaw

  Opis miejsca realizacji projektu: Przy stawku na placu Inwalidów na osiedlu Górnym w Pile

  Rozbudowa placu zabaw

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 116

  Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyspiańskiego - Tetmajera

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka o numerze 550/9 w obrębie 0019

  Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyspiańskiego - Tetmajera

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Gładyszewo

 • 72

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 95

  Modernizacja zespołu boisk

  Modernizacja zespołu boisk

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Staszyce

 • 2

  Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą okalającą na działce 177/23 obręb 25.

  Opis miejsca realizacji projektu: działka gminna 177/23 obręb 25, tereny zielone pomiędzy ulicami Trzcianecka, Brzozowa, Wiosny Ludów, Osiedlowa

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie przestrzeni terenu położonego pomiędzy ulicami Trzcianecką, Brzozową, Wiosny Ludów i Osiedlową

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 3

  Modernizacja gminnego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą okalającą na działce nr 779 obręb 0025

  Opis miejsca realizacji projektu: Gminne boisko do gry w piłkę nożną na gminnej działce nr 779 obręb 0025

  Modernizacja boiska polegać będzie na zakupie i montażu nowych bramek, uzupełnienia ogrodzenia, wyrównania nasypu wokół boiska, przygotowaniu terenu i położeniu nowej rolowanej trawy na całej powierzchni boiska i pomalowaniu linii. Dodatkowo projekt obejmuje budowę siłowni plenerowej zlokalizowanej z w pobliżu boiska, wzdłuż jego krótszych boków.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 33

  Budowa drogi asfaltowej na ul. Cynowej

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Cynowa, Piła

  Budowa drogi asfaltowej (ok. 150 m) na ul. Cynowej (połączenie ul. Miedzianej i ul. Cichej) - wraz ze zjazdami do posesji, odprowadzeniem wody deszczowej i oświetleniem.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 47

  Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z infrastrukturą okalającą na działce nr 774 obręb 0025

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka gminna nr 774, obręb 0025 - tereny zielone przy ulicy Cichej

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę boiska do gry w koszykówkę na działce pry ulicy Cichej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska poprzez budowę siłowni plenerowej.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 63

  Budowa parkingu przy ul. Cichej / ul. Dembowskiegto

  Opis miejsca realizacji projektu: Parking w rejonie ulic Cichej i Dembowskiego

  Budowa parkingu z płyt ażurowych na działkach gminnych zlokalizowanych na rogu ulicy Cichej i Dembowskiego.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 75

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 97

  Budowa parkingu wzdłuż bloków mieszkalnych Zamenhofa 28 - 36 u zbiegu ulic Cicha i Dembowskiego na osiedlu Staszyce w Pile

  Budowa parkingu wzdłuż bloków mieszkalnych Zamenhofa 28 - 36 u zbiegu ulic Cicha i Dembowskiego na osiedlu Staszyce w Pile

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 100

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 105

  Reorganizacja placu zabaw i terenu zielonego przy ul. Kolejowej

  Opis miejsca realizacji projektu: kolejowa - plac zielony

  Rozbudowa placu zabaw, budowa altanki i siłowni zewnętrznej, budowa boiska wielozadaniowego - bramki i kosze.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Motylewo

 • 70

  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Sokola

  Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów poruszających się wzdłuż tej ulicy. Odcinek będzie przedłużeniem projektowanej drogi dla pieszych i rowerów łączącej Staszyce z Motylewem.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 78

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 96

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 111

  Obiekt sportowy Motylewo

  Opis miejsca realizacji projektu: Osiedle Motylewo, okolice ulicy Jastrzębiej

  Obiekt sportowy Motylewo

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Podlasie

 • 7

  Pole do Disc Golfa na Podlasiu lub na terenie byłego poligonu

  Opis miejsca realizacji projektu: 125/3 lub 252/2

  Stworzenie kompletnego 18 dołkowego pola do Disc Golfa, z pełnym oznakowaniem, i bezpłatną wypożyczalnia dysków w postaci skrzynki w którym będą udostępnione dyski dla początkujących.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 24

  Miasteczko Małego Strażaka

  Opis miejsca realizacji projektu: 64-920 Piła Henryka Wieniawskiego 4

  Wielofunkcyjne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży, plac zabaw połączony z elemantami edukacyjnymi (nauka pierwszej pomocy, bezpieczne zachowania nad wodą, podczas pożaru).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 26

  Osiedle Podlasie w Pile Utwardzenie przejścia dla pieszych Świerkowa (Serbska) do przystanku ul. Bydgoska sklep PSS

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 14 - działki 290/7 i 290/3 i działka 290/5

  po likwidacji przejścia na obrzeżach byłej Szkoły Podstawowej - obręb 14 działka 291/1 utwardzonego i funkcjonalnegowytyczone nowe przejście wymaga utwardzenia

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 28

  Osiedle Podlasie w Pile ul. Bydgoska niebezpieczne przejście dla pieszych i łącznik Jałowcowa Bydgoska, skrzyżowanie ul. Lipowa /ul. Kasprzaka oświetlenie

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 29 działka 7 ul.Bydgoska okręg 14 działki 1269 ul. Jałowcowa i działki 1143 ul. Lipowa i 188 ul. Kasprzaka

  oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Bydgoska ( Castorama/Amic )oświetlenie łącznik Jałowcowa Bydgoskaoświetlenie skrzyżowania ul. Lipowa z ul. Kasprzaka

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 29

  Świetlica Osiedla Podlasie w Pile - miejsce dla integracji mieszkańców Osiedla

  Opis miejsca realizacji projektu: Obręb 14 działki 295/1 i 295/2

  kontener (18-24m2) zintegrowane z z istniejącym węzłem sanitarnym i zapleczem magazynowym.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 30

  Osiedle Podlasie w Pile ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- dojazd i parking, utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 14 działki 1261 i działka 1024/2 - ul. Lelewela - Wierzbowa- Świerkowa

  ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- parking utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 31

  Osiedle Podlasie w Pile Doposażenie placu zabaw ul. Jaśminowa Piaskownica

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Jaśminowa obręb 14 działka 1283

  Doposażenie placu zabaw dla dzieci ul. Jaśminowa Piaskownica, renowacja istniejącej infrastruktury, przycięcie dużych rozrośniętych drzew

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 37

  Łącznik ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do posesji

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła ul. Lelewela 113... obręb 162/1, 162/3, 163/2164/2

  Łącznik - sięgacz ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej, ułatwienie dojazdu do posesji, doświetlenie.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 38

  boisko do piłki ręcznej uniwersalne Osiedle Podlasie w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 15 działka 1155/1 i 1268 ul. Jaśminowa, ul. Zaułek, ul. Stańczyka, ul. Świerkowa

  boisko do piłki ręcznej trawiasteintegracja mieszkańców , dzieci i młodzieży gry zespołowe

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 43

  Ruch okrężny (rondo) skrzyżowanie ul. Bydgoska ul.Lipowa + stacja Paliw LUKOIL/KASTORAMA + przejście dla pieszych ul. Kasprzaka

  obręb 29, działka 7

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 44

  Ruch okrężny (rondo) skrzyżowanie ul. Bydgoska / ul. Składowa /u. Jałowcowa (Świerkowa)

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 29, działka 7

  poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z ul. Składowej (lewoskręt) (Mrówka, Castorama, Bodzio. Biedronka i....)
  szybsze rozładowanie korków ulicznych, spowodowanie płynności przejazdu

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 45

  Ruch okrężny (rondo) ul. Bydgoska / ul. Lelewela / ul. Lutycka

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 29 działka 30, działka 84/1

  ułatwienie ruch
  ograniczenie emisji spalin

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 52

  Mały Plac Zabaw - siłownia na wolnym powietrzu

  Opis miejsca realizacji projektu: Obręb 29, działka 84/1

  Siłownia pod chmurką, Plac zabaw ul. Lutycka / Bydgoska

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 53

  Kalina - Osiedle Podlasie w Pile - kładka Pieszo rowerowa Kalina (Motylewski Most) Motylewo

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 0033, działka 43/ obręb 034, działka 371/obręb 036, działka 380

  zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kaliny, Leszkowa Motylewa
  przedłużenie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 54

  ul. Głuchowska ścieżka zwyczajowa - utwardzenie od ul. Kossaka do przejścia dla pieszych (Kasztanowa)

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 16, działka 251 i przyległe; obręb 013, działka 16

  ul. Głuchowska ścieżka zwyczajowa - utwardzenie
  zwyczajowa ścieżka wzdłuż ul. Głuchowskiej
  obniżenie studzienek kanalizacji telefonicznej i ściekowej
  wyrównanie i utwardzenie terenu

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 55

  Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego – doposażenie, ogrodzenie, oświetlenie oraz wykonanie przy placu zabaw alejek spacerowych z ławeczkami.

  Opis miejsca realizacji projektu: Istniejacy plac zabaw przy ul. Wieniawskiego, działka 77/28

  Projekt polegał będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia do zabawy, piaskownicę.
  Ogrodzenie placu zabaw oraz jego oświetlenie, monitoring. Wykonanie na wolnym terenie koło istniejącej siłowni spacerowych alejek utwardzonych z urządzoną zielenią, koszami na śmieci. Projekt placu ma na celu umożliwienie mieszkańcom i ich dzieciom aktywnego spędzania czasu, a alejki spacerowe z ławeczkami dla ludzi starszych mieszkających na naszym osiedlu.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 71

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 81

  Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Jałowcowej, Stańczyka, Zaułek działka nr. 1155/1

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka nr. 301901_1.0014.1155/1

  Wykorzystanie możliwości przestrzennych lokalizacji, stworzenie miejsca rekreacji dla najmłodszych z urządzeniami edukacyjnymi oraz torem sprawnościowym.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 98

  Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140

  Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 109

  Oświetlenie ulicy Brzoskwiniowej

  Opis miejsca realizacji projektu: Montaż oświetlenia na ul. Brzoskwiniowej na Osiedlu Podlasie. Numer działki 1299

  Projekt ma na celu montaż lamp na ul. Brzoskwiniowej

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 110

  Kalina , Osiedle Podlasie w Pile ciąg rowerowo pieszy

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 033 działka 1; działka 20 i ul Młodych

  Piła Kalina ciąg pieszo rowerowy od stacji kolejowej do "Smoka" wraz z naprawą asfaltu przy wiadukcie kolejowym

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Jadwiżyn

 • 51

  Bezpieczeństwo i aktywność przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: 301901_1.0008.8/15

  1. Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wokół budynku SP 11.
  2. Wymiana i modernizacja monitoringu zewnętrznego i montaż dodatkowych kamer.
  3. Wymiana oświetlenia na boisku szkolnym i przy placu zabaw.
  4. Montaż elementów siłowni plenerowej.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 77

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Koszyce

 • 14

  Oświetlenie na boisku do koszykówki

  Opis miejsca realizacji projektu: Miejsce realizacji projektu to boisko do koszykówki znajdujące się przy Orliku Zielona Dolina. Boisko nie posiada obecnie oświetlenia i znajduje się obok istniejącego orlika. Nr. działki to 291

  Cel: Celem projektu jest zainstalowanie oświetlenia na boisku do koszykówki, aby umożliwić korzystanie z niego po zmierzchu oraz zwiększyć bezpieczeństwo i aktywność społeczną w naszym mieście.Realizacja: Planujemy zainstalować odpowiednie oświetlenie LED, które zapewni równomierne oświetlenie całego boiska. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość uprawiania sportu nawet po zachodzie słońca, co sprzyja zdrowemu trybowi życia i integracji społecznej. Dodatkowo, oświetlenie pozytywnie wpłyni

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 18

  Wybieg dla psów na Zielonej Dolinie

  Opis miejsca realizacji projektu: 716 obręb 0007 m. Piła, m. Piła, gm. Piła (przy Siłowni na powietrzu ul. Nad Gwdą)

  Stworzenie wybiegu dla psów.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 34

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Opis miejsca realizacji projektu: ulica Rycerska i ulica Wenedów / Koszyce / Zielona Dolina

  Przebudowa ulicy Rycerskiej, ulicy Wenedów oraz chodników. Przebudowa skrzyżowania ulicy Rycerskiej i ulicy Wenedów. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych i polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 35

  Wiata rekreacyjno-piknikowa oraz pomosty z przystanią kajakową nad rzeką Gwdą.

  Opis miejsca realizacji projektu: okolice siłowni na powietrzu przy ul. Nad Gwdą , nad rzeką Gwdą osiedle Koszyce / Zielona Dolina

  Rozwój strefy rekreacji i integracji nad rzeką Gwdą dla mieszkańców Zielonej Doliny. Teren przy siłowni na powietrzu ul. Nad Gwdą. Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej do wykorzystania w celach integracyjnych dla mieszkańców osiedla. Budowa pomostów / molo / przystani kajakowej w celu poszerzenia strefy rekreacji i uatrakcyjnienia istniejącej strefy.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 50

  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ławkami do wypoczynku oraz nasadzeniami zieleni na dz. 131/12 w częsci osiedla Koszyce połozonej przy Zalewie Koszyckim

  Opis miejsca realizacji projektu: 131/12

  Projekt ma na celu integrację dzieci młodzieży na osiedlu. Polegałby na budowie ogólnodostęonego placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami do wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw na dz 131/12. Intencją wnioskodawcy jest również pozostawienie pozostałych terenów łąki w niezmienionym naturalnym charakterze.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 62

  Budowa Psiego Parku nad Zalewem Koszyckim

  Opis miejsca realizacji projektu: Dwie działki: 100/1, 98/1, obręb 5, Piła ul. Skośna

  Budowa psiego parku nad Zalewem Koszyckim to inicjatywa stworzenia przyjaznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli. Park będzie oferować wyznaczone strefy do zabawy, spacerów oraz treningów, wzbogacone o elementy agility i miejsca do piknikowania. Projekt ma na celu integrację społeczności psiarzy i promowanie aktywnego stylu życia z pupilem.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 76

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Śródmieście

 • 4

  Pole do Disc Golfa w pilskim parku miejskim

  Opis miejsca realizacji projektu: Parka miejski w pile,

  12 dołkowe pole do Disc Golfa w parku miejskim w Pile. Dane pole znajdowałoby się na terenie całego parku miejskiego w miejscach pomiędzy drzewami, krzakami i na trawie, unikając zasadzonych kwiatów. Długości jednego dołka oscyluje pomiędzy 60 a 90 metrów. Disc Golf z roku na rok staje się coraz bardziej znanym sportem na terenie naszego kraju. Motywuje do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu całymi rodzinami oraz grona przyjaciół i znajomych.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 5

  Pole do Disc Golfa w pilskim parku miejskim

  Opis miejsca realizacji projektu: park miejski w Pile

  12 dołkowe pole do Disc Golfa w parku miejskim w Pile. Dane pole znajdowałoby się na terenie całego parku miejskiego pośród drzew, krzewów. Długości jednego dołka oscyluje pomiędzy 60 a 90 metrów. Disc Golf z roku na rok staje się coraz bardziej znanym sportem na terenie naszego kraju. Motywuje do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu całymi rodzinami oraz grona przyjaciół i znajomych.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 19

  „Nasza mała ojczyzna” przy 11 Listopada w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła ul. 11 Listopada obręb 18; numer działki 242/47

  Celem jest rewitalizacja przestrzenna i poprawa estetyki terenu wokół jednych z najładniejszych kamienic przy ul. 11 Listopada 47-53, zwiększenie bezpieczeństwa przemieszczania się głównie przez osoby starsze, osoby ze specjalnymi potrzebami oraz przez dzieci

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 41

  Budowa pieszojezdni na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12) w Pile.

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka gruntu 101/12 (identyfikator działki to: 301901_1.0017.101/12) stanowiąca własność Gminy Piła, opisana w księdze wieczystej o numerze PO1I/00004767/9 (ulica Nowowiejskiego, osiedle Śródmieście).

  Budowa pieszojezdni o długości 70 metrów oraz szerokości 5 metrów na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12).
  Celem realizacji niniejszego projektu jest umożliwienie mieszkańcom 3 bloków znajdujących się na działce gruntu 101/14 (bloki Feliksa Nowowiejskiego 8A, 8B oraz 8C) bezpiecznego i komfortowego dojścia drogą pieszą oraz dojazdu pojazdami do swoich mieszkań.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 66

  Skwer z miejscem na ognisko i grill

  Opis miejsca realizacji projektu: Wyspa

  Zagospodarowanie kawałka ziemi na terenie Wyspy pod małą zabudowę o charakterze rekreacyjnym. Miejsce na ognisko otoczone miejscami siedzacymi, w pobliżu już stojących wiat nieopodal placu zabaw, z dostępnem do drewna, miejsce przygotowane o zabezpieczone przed ewentualnym rozpyleniem ognia wokół (obudowa kostką brukową lub materiałem podobnym). Dodatkowo wolnostojący murowany kominek z grillem również ogólnodostępny dla mieszkańców.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 69

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przez ul. Wincentego Pola

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Wincentego Pola, indentyfikator działki 301901_1.0018.43

  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia przy i zmianę zagospodarowania jego otoczenia. Przejście zlokalizowane przy I Liceum Ogólnokształcącym i Przedszkolu Publicznym nr 3 ma zostać wyniesione i oświetlone. Ruch na ulicy ma być uspokojony. Przebudowa ma również na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 79

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 80

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych przez ul. Dzieci Polskich przy SP5 i Parku Miejskim

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Dzieci Polskich, ul. Kujawska

  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez ul. Dzieci Polskich i przez ul. Kujawską poprzez ich doświetlenie i zmianę zagospodarowania ich otoczenia. Przechodzący piesi będą bardziej widoczni, co pozwoli na odpowiednią, wcześniejszą reakcję kierujących. Przebudowa ma również na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 83

  Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: nr 2 - Publiczne Przedszkole nr 11

  działka w zarządzie trwałym Przedszkola Nr 11 - własność Gmina Miasta Piły, modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 104

  Budowa „Wybiegu rekreacyjnego dla psów 3".

  Opis miejsca realizacji projektu: Teren w okolicy Salonu Renault Pabich

  Właściciele psów właścicielskich oczekują, że na terenie ponad 70 tyś miasta będzie więcej niż jeden wybieg dla ich czworonogów. Psy korzystające z wybiegu mogą bez smyczy oddawać się zabawie i nauce wraz z właścicielem czy innymi psami. Dobra lokalizacja i budowa kolejnych wybiegów umożliwi korzystanie z nich większej ilości mieszkańców wraz z czworonogami i da możliwość dotarcia do wybiegu każdemu, również, niezmotoryzowanemu, mieszkańcowi Gminy Piła.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 113

  Deska dla każdego

  Opis miejsca realizacji projektu: Wyspiarz - Piła Skatepark Piła

  Deska dla każdego

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 114

  Słoikowo

  Opis miejsca realizacji projektu: Miasto Piła

  Słoikowo

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 115

  Warsztaty zielarskie

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła i okolice, uniwersytety III wieku, koła gospodyń wiejskich, szkoły średnie, dom kultury

  Warsztaty zielarskie

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 117

  Wypożyczalnia zabawek

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła

  Wypożyczalnia zabawek

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 120

  Wykonanie 5 tablic informacyjnych o dawnej Pile (informujących o historii, wydarzeniach, miejscach ważnych dla miasta)

  Opis miejsca realizacji projektu: Miejsca w okolicy Placu Zwycięstwa

  Wykonanie 5 tablic informacyjnych o dawnej Pile (informujących o historii, wydarzeniach, miejscach ważnych dla miasta)

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Zadania osiedlowe, Osiedle Zamoście

 • 22

  Oświetlenie ulicy Kadetów oraz Rodła

  Opis miejsca realizacji projektu: ulica Kadetów oraz Rodła

  Projekt ma na celu montaż lamp na ulicy Kadetów oraz Rodła.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 48

  Stałe oznakowanie trasy parkrun Park na Wyspie wraz z ławeczką pamięci

  Opis miejsca realizacji projektu: Park na Wyspie

  Społeczność pilskich biegaczy potrzebuje swojego miejsca ma mapie miasta. Popularną, naturalną przestrzenią, w której się spotykają jest Park na Wyspie w Pile, gdzie co sobotę odbywa się parkrun. Stałe oznakowanie trasy to zaznaczenie ich obecności w tym miejscu, udogodnienie dla wolontariuszy organizujących bieg oraz jego reklama - widoczna zachęta do uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej. Ławeczka natomiast ma uczcić pamięć tych biegaczy, którzy już odeszli.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 58

  REMONT I UTWARDZENIE DROGI DO "OKRĄGLAKA"

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka numer 178/3 - wewnątrz kwartału ulic Okólnej, Ludowej i Roosevelta

  Remont, utwardzenie i oświetlenie drogi wewnętrznej prowadzącej do "Okrąglaka" od strony ulicy Okólnej i Roosevelta

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 74

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 86

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 102

  Mural przeciwko dyskryminacji

  Mural przeciwko dyskryminacji

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 103

  Budowa „Wybiegu rekreacyjnego dla psów 2".

  Opis miejsca realizacji projektu: Osiedle Zamoście, teren zielony za sklepem Decathlon

  Właściciele psów właścicielskich oczekują, że na terenie ponad 70 tyś miasta będzie więcej niż jeden wybieg dla ich czworonogów. Psy korzystające z wybiegu mogą bez smyczy oddawać się zabawie i nauce wraz z właścicielem czy innymi psami. Dobra lokalizacja i budowa kolejnych wybiegów umożliwi korzystanie z nich większej ilości mieszkańców wraz z czworonogami i da możliwość dotarcia do wybiegu każdemu, również, niezmotoryzowanemu, mieszkańcowi Gminy Piła.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 108

  Plac zabaw przy ulicy Kusocińskiego

  Opis miejsca realizacji projektu: Pas zieleni przy ulicy Kusocińskiego

  Nowoczesny plac zabaw przy ulicy Kusocińskiego jest niezbędny, ponieważ dzieci z pobliskich wieżowców nie mają się gdzie bawić. Działka miejska służy głównie do stawiania plakatów wyborczych, a mogłaby służyć mieszkańcom jako miejsce relaksu i odpoczynku.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 112

  Projekt wykonania chodnika oraz doświetlenia terenu od ul. Artura Grottgera do ul. Wybickiego

  Opis miejsca realizacji projektu: Prace modernizacyjne od skrzyżowania z Aquaparkiem tj. ul. Grottgera do przejazdu bocznicy kolejowej przy ul. Wybickiego. Odległość ok. 300 metrów.

  Projekt wykonania chodnika oraz doświetlenia terenu od ul. Artura Grottgera do ul. Wybickiego

  Ocena merytoryczna
  W trakcie
 • 118

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej (na przeciwko sklepu Społem i wzdłuż garaży). Działka 301901_1.0027.34/56.

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka nr 301901_1.0027.34/56. Wjazd z Komuny Paryskiej między blokami nr 4-10 i 12. Na przeciwko sklepu Społem oraz sięgacz do garaży i parkingu przy Komuny Paryskiej 14 (wjazd "od podwórka").

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej. Wjazd od sklepu Społem i sięgacz do garaży. Droga jest w fatalnym stanie, zwłaszcza po opadach deszczu. Brak tam odwodnienia, utwardzenia a jest to droga mocno eksploatowana przez mieszkańców, dostawy ze sklepu czy służby komunalne dojeżdżające do wiat śmietnikowych. Celem jest umożliwienie dojazdu do bloków przy ulicy Komuny paryskiej 4-10 oraz 12 i 14, boiska osiedlowego oraz garaży bez konsekwencji dla podwozia aut.

  Ocena merytoryczna
  W trakcie

Załączniki

 

Załączniki do etapu


Brak załączników
Do góry