Pilski Budżet na rok 2025

Ocena przedsięwzięć Miasto Piła z nową energią!

Cofnij
Dalej

Dostępne formy dialogu

 

Dlaczego budżet obywatelski?

 

ROZWÓJ MIASTA

Masz realny wpływa na rozwój naszego miasta, infrastrukturę, zieleń, czy wydarzenia kulturalne.

TWÓJ POMYSŁ

Każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł do realizacji. A może warto zaprojektować coś wspólnie z sąsiadem?

image/svg+xml

REALIZACJA

Realizacją zwycięskich pomysłów zajmiemy się my. Efekty zobaczysz w kolejnym roku budżetowym.

PARTYCYPACJA

Główna idea budżetu obywatelskiego to zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalnej społeczności. To także szansa na zwiększenie identyfikacji mieszkańców z lokalną wspólnotą.

GŁOSOWANIE

To wisienka na torcie. Każdy mieszkaniec ma wpływ na wyniki, na rozwój lokalnej wspólnoty.

image/svg+xml

TWOJA SATYSFAKCJA

Twój wkład w naszą wspólnotę jest bezcenny. W budżecie obywatelskim nie ma przegranych!

O systemie

 

Celem systemu Konsultacji Społecznych jest danie obywatelom możliwości wpływu na proces legislacyjny, a tym samym poprawę jakości decyzji i stanowionego prawa.

W systemie demokratycznym suwerenem są obywatele, którzy sprawują rządy bezpośrednio lub przez przedstawicieli, którym udzielili mandatu w wyborach. Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności.

Do góry