Strefa aktualności

 
Sortuj według: Kolejność:
 • Oceń pilskie konsultacje społeczne

  11-04-2024, 9:01

  Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, której celem jest badanie oceny jakości konsultacji społecznych prowadzonych na poziomie lokalnym przez samorząd miasta Piły. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy

  22-03-2024, 12:03

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków

  19-03-2024, 8:00

  Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie oczyszczalni ścieków

 • Rusza Pilski Budżet Obywatelski

  11-03-2024, 15:12

  Dziś rozpoczęła się kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Przez najbliższe tygodnie, dokładnie do 30 kwietnia br. pilanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje.

 • Badanie ankietowe dotyczące mobilności w obszarze funkcjonalnym Piły w ramach aktualizacji Strategii ZIT MOF Piły

  06-02-2024, 9:07

  Drodzy Mieszkańcy,rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".

 • Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców Piły

  26-01-2024, 15:02

  Weź udział w badaniu dotyczącym poziomu zadowolenia mieszkańców Piły z jakości i dostępności usług świadczonych przez miasto oraz poziomu jakości życia w mieście. Do udziału w ankiecie zapraszamy pilan oraz osoby, które często przebywają w Pile

 • Informacja z konsultacji przeprowadzonych z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

  22-01-2024, 14:36

  Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2024 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, po zapoznaniu się z zapisami konsultowanego dokumentu, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Piły

 • Konsultacje z Gminną Radą - Zarządzenie Nr 2521/4/24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 stycznia 2024r.

  11-01-2024, 10:28

  Zarządzenie Nr 2521/4/24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 08 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

 • Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

  06-12-2023, 14:01

  Prezydent Miasta Piły kieruje do konsultacji i zaopiniowania przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projekty uchwał i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych.

Do góry