Uchwała Nr LII/674/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Pobierz projekt programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


Program to podstawowy dokument określający zasady współpracy miasta z sektorem pozarządowym, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego. Celem Programu jest budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy Miastem Piła a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
Podstawą tworzenia Programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Kto może zgłosić propozycje zmian do zapisów projektu Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok?
Wszystkie działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co dalej?
Zebrane uwagi do projektu Programu współpracy wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta Piły www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Zgłaszający uwagi, po zakończeniu konsultacji, otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do zgłoszonych uwag.
Projekt Programu, po konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu „Decydujmy razem” oraz po uzupełnieniu o planowaną wysokość środków na realizację Programu, przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.
W październiku Prezydent Miasta Piły przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Tutaj można zapoznać się z dokumentem
Projekt Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Termin zgłaszania uwag
Od 11 lipca do 10 sierpnia 2014 roku.

W jaki sposób można zgłosić uwagi?
Należy wypełnić formularz, który można pobrać w Urzędzie Miasta Piły w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia), ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając formularz bezpośrednio na stronie.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła, lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Pytania, wątpliwości
tel. +48 67 2104221, +48 67 2104211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok"

Zarządzenie Nr 1185(233)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok" oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły

Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Odsłony: 5209

Wieści


2 lipca 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zmian...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Koronawirus a lokalna gospodarka - ankie…

Przedsiębiorco! 10 mln euro - taką kwotę Miasto Piła ma szansę zdobyć na projekty rozwojowe i społe...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Decyduj o wizji i przyszłości Miasta - a…

Młodzi Mieszkańcy Piły! Miasto Piła ma szanse na zdobycie 10 mln euro na realizację projektów rozwo...

Czytaj więcej

12 grudnia 2019

Projekty wybrane – budżet obywatelski 20…

11 grudnia 2019 r. prezydent Piotr Głowski zaprezentował listę 22 zadań, jakie pilanie wybrali w teg...

Czytaj więcej

30 października 2019

Budżet Obywatelski 2020 - zapraszamy do …

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyło się kilkanaście dni temu. Wczoraj pr...

Czytaj więcej

20 września 2019

Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie w…

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. "Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcink...

Czytaj więcej

16 września 2019

Budżet obywatelski – głosowanie rozpoczę…

Podobnie jak w poprzednich edycjach, głosowanie jest internetowe za pośrednictwem www.konsultacjespo...

Czytaj więcej

6 września 2019

Protokół Komisji Oceny Projektów

Zakończyły się prace Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na ...

Czytaj więcej

24 lipca 2019

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem