Uchwała Nr LII/674/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Pobierz projekt programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


Program to podstawowy dokument określający zasady współpracy miasta z sektorem pozarządowym, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego. Celem Programu jest budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy Miastem Piła a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
Podstawą tworzenia Programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Kto może zgłosić propozycje zmian do zapisów projektu Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok?
Wszystkie działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co dalej?
Zebrane uwagi do projektu Programu współpracy wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta Piły www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Zgłaszający uwagi, po zakończeniu konsultacji, otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do zgłoszonych uwag.
Projekt Programu, po konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu „Decydujmy razem” oraz po uzupełnieniu o planowaną wysokość środków na realizację Programu, przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.
W październiku Prezydent Miasta Piły przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Tutaj można zapoznać się z dokumentem
Projekt Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Termin zgłaszania uwag
Od 11 lipca do 10 sierpnia 2014 roku.

W jaki sposób można zgłosić uwagi?
Należy wypełnić formularz, który można pobrać w Urzędzie Miasta Piły w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia), ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając formularz bezpośrednio na stronie.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła, lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Pytania, wątpliwości
tel. +48 67 2104221, +48 67 2104211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok"

Zarządzenie Nr 1185(233)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok" oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły

Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Odsłony: 6960

Wieści


24 maja 2023

Ankieta – badanie społeczne do Diagnozy …

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie miasta Piły realizuje badania społeczne, na oprac...

Czytaj więcej

30 grudnia 2022

Piła Smart City. Zapraszamy do konsultac…

Miasto Piła przystąpiło do opracowania planu działań dla rozwoju smart city. Aby plan odpowiadał w n...

Czytaj więcej

6 grudnia 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii…

Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 2010(581)22 z dnia 5 grudnia 2022 r. ogłasza przeprowadzenie k...

Czytaj więcej

22 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

21 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

24 października 2022

Przystąpienie do sporządzenia miejscoweg…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

19 października 2022

Konsultacje społeczne projektu "Str…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Teryt...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2022

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

21 czerwca 2022

Oceń pilskie konsultacje społeczne

Gmina Piła od lat prowadzi konsultacje społeczne, w których pytamy mieszkańców o opinię dotyczącą po...

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

Kierunki działań rewitalizacji dla miast…

Ankieta jest jedną z form konsultacji aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Piły. ...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem