Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2014 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły skonsultowała i zaopiniowała:
  • projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 954(2)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 stycznia 2014 r.;
  • projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 957(5)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r.;
  • projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 958(6)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r.;
  • projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 965(13)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 stycznia 2014 r.;
  • projekt Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 966(14)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 stycznia 2014 r.
Po zapoznaniu się z zapisami konsultowanych dokumentów, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekty ww. Uchwał.
Utworzono: piątek, 17, styczeń 2014 12:10
Odsłony: 1252

Wieści


Подробнее на сайте: https://priornews.ruhttps://newshead.ruhttps://ultimnews.ruhttps://newsexplore.ru https://prime-pc.ruhttps://topallnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://leadingnews.ruhttps://estascredit.ru https://news101.ruhttps://flarenews.ruhttps://automobyle.ruhttps://maincredit.ruhttps://pc-room.ru https://holdnews.ru

16 listopad 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopad 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 wrzesień 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipiec 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipiec 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipiec 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipiec 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwiec 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwiec 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwiec 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwiec 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwiec 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maj 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

23 maj 2017

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyc…

Projekt Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły opracowany został na podstawie ustawy o rewi...

Czytaj więcej

19 maj 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z d…

Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. ...

Czytaj więcej

17 maj 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z d…

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2...

Czytaj więcej

12 kwiecień 2017

Rusza kolejny Budżet Obywatelski

Rozpoczęła się kolejna – piąta edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu będą mogl...

Czytaj więcej

1 marzec 2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o nabo…

Prezydent Miasta Piły na podstawie Uchwały Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem