Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 958(6)14 z dnia 13 stycznia 2014 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Czas trwania konsultacji: od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 958(6)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r.
Utworzono: poniedziałek, 13, stycznia 2014 09:34
Odsłony: 1193