Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 1606(328)18 z dnia 18 lipca 2018 roku ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2018-2021".
 
Czas trwania konsultacji: od 19 lipca 2018 roku do 02 sierpnia 2018 roku.
 
 
Utworzono: czwartek, 19, lipca 2018 14:32
Odsłony: 200