Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły po zapoznaniu się z zapisami konsultowanych dokumentów:
  • jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu Pilska Karta Seniora, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 1446(168)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r.;
  • jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1481(203)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 maja 2018 r.;
  • jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XVII/234/2012 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionych uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 1482(204)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 maja 2018 r.;
  • jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1483(205)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 maja 2018 r.
Ponadto Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły podczas posiedzenia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. W opinii Gminnej Rady realizacja Programu w 2017 roku potwierdziła znaczenie trzeciego sektora jako ważnego partnera dla miasta Piły w działaniach mających wpływ na wspieranie rozwoju lokalnego, zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Program zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.
Utworzono: środa, 09, maja 2018 17:30
Odsłony: 307

Wieści


9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwca 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwca 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwca 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maja 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

23 maja 2017

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyc…

Projekt Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły opracowany został na podstawie ustawy o rewi...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem