Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły po zapoznaniu się z zapisami konsultowanych dokumentów:
  • jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 1396(118)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 2018 r. 
  • z uwagami ale pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 1401(123)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2018 r. Gminna Rada zawnioskowała większością głosów (przy dziewięciu głosach „za”, jednym głosie „przeciw” i jednym głosie „wstrzymującym się”) za usunięciem zapisu w projektu Regulaminu tj. „O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie ROD, które otrzymały pisemną rekomendację Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z/s w Pile zawierającą pozytywną opinię o przedmiotowym projekcie, wraz z jej uzasadnieniem i których wnioski zostały wskazane przez tenże Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców z/s w Pile jako priorytetowe, ponadto których łączna wartość nie przekracza kwoty dotacji wskazanej w ustępie 1.” W opinii Gminnej Rady zapis ten może stanowić ograniczenie formalne przy ubieganiu się o dotacje przez stowarzyszenia ogrodowe odłączone od Polskiego Zarządu Działkowców lub nowo powstałe, ze względu na możliwy problem w uzyskaniu wymaganej w wyżej cytowanym §3 ust. 3 pozytywnej rekomendacji Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Pile.
 
Utworzono: środa, 09, maja 2018 17:27
Odsłony: 339

Wieści


9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwca 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwca 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwca 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maja 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

23 maja 2017

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyc…

Projekt Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły opracowany został na podstawie ustawy o rewi...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem