Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego skonsultowała i zaopiniowała projekty następujących dokumentów:

- Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 45(5)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2015 r. - opinia pozytywna, przyjęta jednogłośnie.

- Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Piła, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 46(6)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2014 r. -  opinia pozytywna, przyjęta 7 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Gminna Rada prosi o rozważenie włączenia osoby spoza pracowników Urzędu Miasta Piły i jednostek miejskich do komisji o której mowa w § 6 Uchwały, rozpatrującej oferty podmiotów ubiegających się o przyznanie wsparcia finansowego. W ocenie Gminnej Rady udział w pracach komisji osoby niezwiązanej ze strukturami miejskimi, mimo że ustawa o sporcie tego nie wymaga, da możliwość szerszego spojrzenia na zagadnienia wspierania sportu w Pile.

- Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 47(7)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2015 r. - opinia pozytywna, przyjęta jednogłośnie.
Utworzono: poniedziałek, 09, lutego 2015 09:53
Odsłony: 1705

Wieści


Подробнее на сайте: http://begin-travel.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://grand-business.ruhttp://pilot-in2it.ruhttp://grand-medicine.ruhttp://live-medicine.ruhttp://firstmedicine.ruhttp://free-medicine.ruGo to top of page http://free-health.ru http://israeli-medicine.ru http://more-health.ru http://rich-health.ru
http://natural-treatment.ruhttp://german-medicine.ru
http://mellmo.ru

9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwca 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwca 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwca 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maja 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

23 maja 2017

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyc…

Projekt Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły opracowany został na podstawie ustawy o rewi...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem