Zakończyły się prace Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Komisja odniosła się do wszystkich zadań, które we wskazanym w Uchwale terminie zostały dostarczone do Urzędu Miasta Piły oraz wpłynęły za pośrednictwem strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Osoby, których projekty nie spełniły wymogów regulaminu konsultacji mają prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia publikacji listy projektów zadań umotywowanego odwołania do Prezydenta Miasta Piły. Prezydent Miasta Piły rozpatrzy odwołania bez zbędnej zwłoki.

16 września na stronie internetowej www.pila.pl oraz konsultacjespoleczne.pila.pl opublikowana zostanie ostateczna lista wszystkich projektów biorących udział w konsultacjach. Tego dnia rozpocznie się również głosowania.

Do pobrania:
Protokół oceny projektów

Odsłony: 1322