Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dokument operacyjny „Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły”. Prace nad dokumentem trwały od lipca 2016 roku, prowadzili je eksperci z Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania, przy współpracy samorządu miasta Piły oraz aktywnym udziale lokalnej społeczności.

Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły opracowano z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program sporządzono zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku oraz z uwzględnieniem obowiązujących zasad zawartych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Szeroki udział zainteresowanych rewitalizacją zapewniono na etapie diagnozowania i programowania. W ramach pogłębionej diagnozy oraz dla określenia potrzeb i celów rewitalizacji w styczniu 2017 roku odbyły się otwarte spotkania. Przeprowadzono badania ankietowe i wywiady pogłębione z lokalnymi liderami. Zorganizowano również plenerowe debaty, w formie sześciu spacerów badawczych. Projekt gminnego programu rewitalizacji poddano konsultacjom społecznym, w ramach których odbyło się spotkanie konsultacyjne.

W programie ujęto około 80 projektów rewitalizacyjnych -  podstawowych i uzupełniających, o łącznej wartości prawie 460 milionów złotych. Ich lata realizacji obejmują okres 2014 – 2023. Podejmowane działania będą służyć rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych obszaru rewitalizacji oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej. Dokument będzie wsparciem dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły pełnić będzie rolę narzędzia inicjowania, planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w procesie rewitalizacji. Stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz tworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju.

Do pobrania:
Odsłony: 1813

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem