W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowych w Inwest-Parku w Pile, odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne skierowane do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie przygotowania i skutecznej rewitalizacji miasta Piły.

Pierwsze z nich dotyczyło konsultacji projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Podczas spotkania omówiono i przedyskutowano elementy gminnego programu rewitalizacji, w tym obszar i cele rewitalizacji, zaplanowane działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyjęte wskaźniki i sposób monitorowania programu.

Przedmiotem drugiego spotkania były konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. Przybliżono propozycję regulaminu Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, omawiając jego rolę i zadania. Przedstawiono zabranym etapy powoływania członków Komitetu i proponowane zasady działania.

Spotkania prowadzili konsultanci firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania opracowującej na zlecenie miasta Piły program rewitalizacji, panowie Marcin Ługawiak i Przemysław Ciesiółka oraz Teresa Jakubowska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piły ds. rewitalizacji.

Uczestnicy spotkań mogli także zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania terenów objętych spacerami badawczymi, które odbyły się w lutym br. Przedstawiono je na planszach, jako zbiór potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie zmiany otoczenia ich budynków mieszkalnych.

Spotkania, jako jedna z form prowadzonych konsultacji, miały na celu umożliwienie zainteresowanym  osobiste wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do konsultowanych projektów dokumentów. Zgłoszone uwagi będą przedmiotem analizy i dalszych prac przy opracowaniu ostatecznych wersji konsultowanych dokumentów.

Można jeszcze zgłaszać uwagi oraz wrazić swoją opinię dot. konsultowanych projektów dokumentów:
  • do 22 czerwca 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu Gminnego programu rewitalizacji miasta Piły
  • do 26 czerwca 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.
Projekty dokumentów i szczegóły konsultacji dostępne są na www.pila.pl  w zakładce Rewitalizacja oraz na www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Pobierz galerię zdjęć ze spotkań >>> tutaj

Projekt pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Odsłony: 2212

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem