Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 994(159)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji od interesariuszy rewitalizacji1  w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r., w formie:
  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji; wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
  2. ankiety, w terminie trwania konsultacji; ankietę można wypełnić on-line lub przesłać papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
  3. otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji; termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej www.pila.pl, portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.
Konsultowany projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły zostanie udostępniony do wglądu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich, w pokoju nr 334 (III p.), w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Piły.

Wersja elektroniczna konsultowanego projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły oraz formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły www.pila.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pila.pl oraz na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl w zakładce „Konsultacje”.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
  1. zgłoszone po terminie konsultacji,
  2. nie zawierające informacji o zgłaszającym i niepodpisane, w przypadku formularza zgłaszania uwag,
  3. złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag oraz kwestionariuszu ankiety, z wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, w terminie do 21 dni od daty ich zakończenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ dr inż. Piotr Głowski


1 - Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
Odsłony: 1420

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem