Rozpoczęła się kolejna – piąta edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu będą mogli zadecydować o przeznaczeniu trzech milionów złotych. Swoje pomysły może zgłosić każdy pilanin, który w tym roku będzie miał skończone 16 lat. Termin zgłoszeń upływa 5 maja br.


Podobnie, jak w poprzednim roku projekty będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza to zadania, których koszt realizacji wyniesie do 30 tys. zł, koszt realizacji zadań umieszczonych w drugiej grupie, powinien zmieścić się w przedziale 30 tys. zł do 300 tys. zł. Zgodnie z zasadami na każdym osiedlu powinno zostać zrealizowane przynajmniej jedno zadanie małe i jedno zadanie osiedlowe. Zasada ta nie dotyczy osiedli Gładyszewo i Motylewo. Te w przypadku zadań osiedlowych zostaną połączonej w jeden obszar konsultacyjny.


Propozycje zadań mogą dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Podobnie, jak rok temu można zgłaszać zadania zlokalizowane na terenie miejskich placówek oświatowych. Przy czym te inwestycje powinny być dostępne dla mieszkańców.


Do zgłoszenia propozycji potrzebny jest formularz, który można będzie pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia) ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie, do czego zachęcamy. Każda propozycja powinna być poparta przez dwadzieścia osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Jedna osoba może zgłosić i poprzeć maksymalnie pięć zadań. Do zadań zgłoszonych w formie elektronicznej należy dołączyć skan strony z listą poparcia danej propozycji.  Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.


Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 5 maja 2017 roku.

Bartosz Mirowski
Odsłony: 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem