1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało
Dodaj pliki

Część dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej składającej projekt, która nie ukończyła 18 lat
(W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego)
1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało
Oświadczam, że:
  • jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego,
  • akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym projekcie,
  • zapoznałam/em się z treścią projektu składanego przez moje dziecko/podopiecznego,
  • podane dane są prawdziwe i aktualne,
  • zapoznałam/em się i akceptuję Zasady Pilskiego Budżetu Obywatelskiego,
  • ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Piły jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą pl. Staszica 10, 64-920 Piła. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania interesu publicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust 1 lit. e) RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej uprawnień jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych prawem. Zebrane dane osobowe co do zasady nie są przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie są przetwarzane w celu profilowania.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające, o których mowa w art. 28 RODO.

Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia projektu zadania.

Odsłony: 3182

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem