BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PIŁY NA 2020 ROK

Lista zadań wybranych do konsultacji


Część dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat (W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.)