W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. Zamieszczona poniżej Informacja stanowi podsumowanie ich przebiegu.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
Odsłony: 1075