OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 18 maja 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 994(159)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji od interesariuszy rewitalizacji1  w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r., w formie:
  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji; wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
  2. ankiety, w terminie trwania konsultacji; ankietę można wypełnić on-line lub przesłać papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
  3. otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji; termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej www.pila.pl, portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.
Konsultowany projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły zostanie udostępniony do wglądu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich, w pokoju nr 334 (III p.), w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Piły.

Wersja elektroniczna konsultowanego projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły oraz formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły www.pila.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pila.pl oraz na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl w zakładce „Konsultacje”.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
  1. zgłoszone po terminie konsultacji,
  2. nie zawierające informacji o zgłaszającym i niepodpisane, w przypadku formularza zgłaszania uwag,
  3. złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag oraz kwestionariuszu ankiety, z wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, w terminie do 21 dni od daty ich zakończenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ dr inż. Piotr Głowski

Piliki do pobrania:

1 - Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
Odsłony: 1152

Wieści


Подробнее на сайте:
https://thehousebuilder.ruhttps://inedvijimosti.ru https://currenthouse.ruhttps://econedvijimosti.ru https://dohomebuild.ru
https://samsdelairemont.ruhttps://daoconstruct.ruhttps://primohouse.ruhttps://buildthehouse.ru https://houseconstruct.ru
http://repair-yourself.ruhttps://buildbighouse.ru https://fullconstruct.ruhttps://sdelaisvoidom.ruhttps://zedconstruct.ru

24 lipca 2019

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwca 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwca 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwca 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwca 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maja 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem